Qo’llash

“KREMNIY KUCHI”

Qanday qollasa bo’ladi

“KREMNIY KUCHI” vositasi bilat ishlov berish ikkita asosiy usulda amalga oshiriladi. Bu urug’larga kundalik ishlov berish (payhon qilish) va an’anaviy usullarni qo’llab, vositani odatiy ravishda changlatib bevosita o’simlikka sepish. Urug’liklarni sanoat ko’lamlarida payhon qilish korxobada qo’llaniladigan agrokimyo bilan birgalikda o’tkazish qulayroq, vosita boshqa suvda eritadigan vositalarga berataf hisoblanadi. Payhon etuvchiga yuklash uchun vositaning miqdori, mexanizmning unumdorligi va 1 ga uchun sarfiga bog’liq.

Xuddi shunday “KREMNIY KUCHI” vositasini u yoki bu ekinlarga qo’llash normasiga va qullanilayotgan mexanizmlarga qarab changlatish uchun eritmaning nisbati hisob-kitob qilinadi. Dalalarda, bog’larda va boshqalarda sanoat usulida purkashda vositaning miqdorini hisob-kitob qilganda, eritma nisbatining ish sig’imidagi nisbati emas, balki bitta sig’imda ishlov beriladigan gektar sonini bilib olish muhim hisoblanadi, masalan, purkagich o’zini butun sig’imini ishlatib bo’lib 10 gektarga ishlov beradi.

Binobarin, agar vositani chiqarish normasi 1 gektarga 50 gramm bo’lsa, unda oldindan aralashtirib quyilgan purkagichning asosiy idishiga 0,5 kg. qo’shish kerak. Agar 1 gektarga 100 gramm bo’lsa, unda 1 kg vositani qo’shish kerak. “KREMNIY KUCHI” antopodini qo’llagandan keyingi katta bo’lmagan samara, urug’larga ekishdan oldingi ishlov berish va ekinlarni purkashni birga olib borishga kuzatilgan.

Qo’llash bo’yicha yo’riqnoma

“KREMNIY KUCHI” minerallar majmuasini qo’llash bo’yicha yo’riqnomani turli ekinlar uchun sarflash normasi bilan birga yuklab oling. Vosita urug’lar va ekish materiallarida ekishdan oldingi ishlov berish, urug’larning unib chiqishi va o’sishini tezlashtirish maqsadida o’simliklarni vegetatsiya davrida oziqlantirish, ekinlarning hosildorligini kutarish, sifatini, gulli-bezak ekinlarini tashqi ko’rinishini va o’simliklarni o’stirishning noqulay ob-havo sharoitlarfa barqarorligini oshirish uchun mo’ljallangan.

KREMNIY KUCHIni qanday qo’llasa bo’ladi

Yutubda ko’ring